945J-007

Rekomendowane ustawienia zabezpieczeń - 2. Bezpośrednie połączenie z Internetem

Zalecamy ustawienia zabezpieczeń Bezpośrednie połączenie z Internetem.
W takim środowisku użytkowania, skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń aby odpowiedzieć na zagrożenia związane z bezpośrednim łączeniem się z Internetem.
Oddziaływanie
Wiele ustawień zabezpieczeń zmienianych jest wspólnie, co daje środki ochrony dopasowane do rodzaju środowiska. Niektóre funkcje urządzenia mogą być wyłączone, jak pokazano poniżej.
Przykłady wyłączonych funkcji:
Używanie nośnika pamięci USB
Drukowanie przy użyciu LPD, RAW lub WSD
Korzystanie ze Skrzynki zaawansowanej
Korzystanie ze Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Łączenie się z nośnikami informacji korzystającymi z konwencjonalnego szyfrowania/protokołów
* Możesz sprawdzić efekt i oddziaływanie ustawień zabezpieczeń, także tych dla innych typów środowisk. Efekt i oddziaływanie ustawień zabezpieczeń
Opis ustawienia
Szczegóły na temat konfigurowanych ustawień zabezpieczeń znaleźć można na wskazanej poniżej liście ustawień.
 Lista ustawień zabezpieczeń
Twoje odpowiedzi
Czy urządzenie wykorzystywane jest do pracy ze szczególnie poufnymi danymi?
Nie
Czy wdrożono kontrolę wstępu do pomieszczeń?
Tak
Czy korzystasz z urządzenia w środowisku z dostępem do Internetu?
Tak
Czy zainstalowano zaporę sieciową?
Nie