945J-008

Rekomendowane ustawienia zabezpieczeń - 3. Połączenie z Internetem zabronione

Zalecamy ustawienie zabezpieczeń Połączenie z Internetem zabronione.
W takim środowisku użytkowania, priorytet zostaje nadany łączności z siecią izolowaną. Aby odpowiedzieć na zagrożenia, nie musisz konfigurować ustawień zabezpieczeń, które ograniczają funkcjonalność.
Oddziaływanie
Wiele ustawień zabezpieczeń zmienianych jest wspólnie, co daje środki ochrony dopasowane do rodzaju środowiska. Niektóre funkcje urządzenia mogą być wyłączone, jak pokazano poniżej.
Przykłady wyłączonych funkcji:
Używanie nośnika pamięci USB
* Możesz sprawdzić efekt i oddziaływanie ustawień zabezpieczeń, także tych dla innych typów środowisk. Efekt i oddziaływanie ustawień zabezpieczeń
Opis ustawienia
Szczegóły na temat konfigurowanych ustawień zabezpieczeń znaleźć można na wskazanej poniżej liście ustawień.
 Lista ustawień zabezpieczeń
Twoje odpowiedzi
Czy urządzenie wykorzystywane jest do pracy ze szczególnie poufnymi danymi?
Nie
Czy wdrożono kontrolę wstępu do pomieszczeń?
Tak
Czy korzystasz z urządzenia w środowisku z dostępem do Internetu?
Nie