945R-001

Hanterar du konfidentiell information på en högre nivå med maskinen?

Kontrollera om du hanterar konfidentiell information på en högre nivå med maskinen.
Välj [Ja] om du hanterar konfidentiell information på en högre nivå, såsom följande, på en plats såsom en statlig, finansiell eller medicinsk institution.
Personuppgifter/personalregister
Medicinska journaler
Finansiell information
De högsta säkerhetsinställningarna krävs om du hanterar konfidentiell information på en högre nivå då externa läckor av informationen kan orsaka allvarlig skada.