945R-003

Använder du maskinen i en miljö som är ansluten till internet?

Kontrollera om maskinen används i ett nätverk som är anslutet till internet.
Starkare säkerhetsinställningar krävs när maskinen används i en miljö som är ansluten till internet. Detta då det finns risker för obehörig åtkomst utifrån.