945R-007

Rekommenderade säkerhetsinställningar – 2. Direkt Internetanslutning

Vi rekommenderar säkerhetsinställningarna Direkt Internetanslutning.
Den här användningsmiljön låter dig konfigurera säkerhetsinställningarna för att stå emot hoten som uppstår från att ansluta till internet via en brandvägg.
Inverkan
Flera olika säkerhetsinställningar ändras tillsammans, vilket erbjuder säkerhetsåtgärder som passar typen av miljö. Vissa funktioner på maskinen kan begränsas enligt nedan.
Exempel på begränsade funktioner:
Använda en USB-minnesenhet
Skriva ut med LPD, RAW eller WSD
Använda Advanced Box
Använda Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Ansluta till informationsenheter med hjälp av konventionell kryptering/protokoll
* Du kan kontrollera effekten och inverkan från säkerhetsinställningarna, inklusive de för andra typer av miljöer. Effekt och inverkan från säkerhetsinställningar
Beskrivning
Se listan över inställningar som anges nedan för information om säkerhetsinställningarna som är konfigurerade.
 Lista över säkerhetsinställningar
Dina svar
Hanterar du konfidentiell information på en högre nivå med maskinen?
Nej
Implementerar du åtkomstkontroll till rum?
Ja
Använder du maskinen i en miljö som är ansluten till internet?
Ja
Har du en brandvägg installerad?
Nej