945R-009

Rekommenderade säkerhetsinställningar – 4. Privat (hem)nätverk

Vi rekommenderar säkerhetsinställningarna Privat (hem)nätverk.
Med den här användningsmiljön kan du konfigurera säkerhetsinställningarna för att svara på externa hot mot ett hemnätverk eller maskinens trådlösa åtkomstpunkt.
Inverkan
Flera olika säkerhetsinställningar ändras tillsammans, vilket erbjuder säkerhetsåtgärder som passar typen av miljö. Vissa funktioner på maskinen kan begränsas enligt nedan.
Exempel på begränsade funktioner:
Använda en USB-minnesenhet
Skriva ut med LPD, RAW eller WSD
Direktansluta från mobila enheter
Använda Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Ansluta till informationsenheter med hjälp av konventionell kryptering/protokoll
* Du kan kontrollera effekten och inverkan från säkerhetsinställningarna, inklusive de för andra typer av miljöer. Effekt och inverkan från säkerhetsinställningar
Beskrivning
Se listan över inställningar som anges nedan för information om säkerhetsinställningarna som är konfigurerade.
 Lista över säkerhetsinställningar
Dina svar
Hanterar du konfidentiell information på en högre nivå med maskinen?
Nej
Implementerar du åtkomstkontroll till rum?
Nej
Används maskinen av ett stort och okänt antal personer?
Nej
Är nätverket privat? Eller offentligt?
Privat