945R-00C

Rekommenderade säkerhetsinställningar – 6. Strikt konfidentiell informationsmiljö

Vi rekommenderar säkerhetsinställningarna Strikt konfidentiell informationsmiljö.
Den här användningsmiljön låter dig konfigurera säkerhetsinställningar för att begränsa alla funktioner som kan vara föremål för även ett litet hot och på så sätt prioritera säkerheten.
Inverkan
Flera olika säkerhetsinställningar ändras tillsammans, vilket erbjuder säkerhetsåtgärder som passar typen av miljö. Vissa funktioner på maskinen kan begränsas enligt nedan.
Exempel på begränsade funktioner:
Använda en USB-minnesenhet
Skriva ut med LPD, RAW eller WSD
Vidarebefordra mottagna fax
Använda Advanced Box
Direktansluta från mobila enheter
Använda Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Ansluta till informationsenheter med hjälp av konventionell kryptering/protokoll
* Du kan kontrollera effekten och inverkan från säkerhetsinställningarna, inklusive de för andra typer av miljöer. Effekt och inverkan från säkerhetsinställningar
Beskrivning
Se listan över inställningar som anges nedan för information om säkerhetsinställningarna som är konfigurerade.
 Lista över säkerhetsinställningar
Dina svar
Hanterar du konfidentiell information på en högre nivå med maskinen?
Ja