Inițializarea componentelor

Când înlocuirea tuturor componentelor este finalizată, inițializați componentele. Aveți grijă să efectuați această procedură asigurându-vă că aparatul recunoaște faptul că au fost înlocuite componente.
1
Selectați <Setare> pe ecranul <Acasă>.
2
Selectați <Reglare/Întreţinere> <Întreţinere> <Iniţializare după înlocuirea pieselor>.
3
Selectați <Kit întreţinere>  <Da> și apăsați pe .
Componentele sunt inițializate.
9714-006