Výmena podávacieho valčeka

Polohy valčekov, ktoré sa vymieňajú, sú uvedené nižšie. Valčeky sú rovnaké pre voliteľný podávač papiera a zásobník papiera.
 Horný valček
 Dolný valček
Nedotýkajte sa rukami valčekov jednotlivých dielov.
1
Potvrďte diely na výmenu.
 Dolný valček
 Horný valček
 Nástroj na horný valček
 Nástroj na dolný valček
2
Otvorte zásuvku na papier a kryty.
Pre zásuvku na papier hlavnej jednotky
Pre voliteľný podávač papiera alebo zásobník papiera
Podávacie valčeky vymeňte v tomto poradí.
 Odstráňte dolný valček.
 Odstráňte horný valček.
 Nasaďte horný valček.
 Nasaďte dolný valček.
3
Odstráňte dolný valček.
1
Vyberte nový nástroj na dolný valček zo škatule.
2
Zatlačte nástroj na dolný valček do dolného valčeka, kým nezacvakne na svoje miesto (1), a posuňte ho doľava (2).
3
Zatlačte koniec nástroja na dolný valček (1) nadol a vytiahnite dolný valček tak, že ho nadvihnete pomocou nástroja na dolný valček (2).
4
Odstráňte nástroj na dolný valček z dolného valčeka.
Nástroj na dolný valček sa používa aj pri nasadzovaní nového dolného valčeka.
4
Odstráňte horný valček.
1
Spustite svetlomodrú úchytku.
2
Posúvajte svetlomodrú úchytku doľava, kým sa nezastaví (1), vytiahnite ju a vyberte horný valček (2).
Nový horný valček sa nezmestí, pokiaľ svetlomodrá tyčka vľavo nebude zatlačená úplne doľava. Ak svetlomodrá tyčka nie je zatlačená úplne doľava, zatlačte ju doľava a potom nasaďte horný valček na výmenu.
5
Nasaďte horný valček.
1
Vyberte nový horný valček na výmenu zo škatule. Nedotýkajte sa valca priamo rukami.
2
Keď je šípka na hornom valčeku zarovnaná s modrou značkou na hlavnej jednotke, zatlačte horný valček na vzdialenú stranu (1) a posuňte ho doprava (2).
Horný valček sa zaistí v ďalšom kroku.
3
Zdvihnite páčku svetlomodrej tyčky na ľavej strane (1), čím sa zaistí horný valček, potom vytiahnutím odstráňte nástroj horného valčeka (2).
4
Nadvihnite svetlomodrú úchytku a zatlačte ju, kým nezacvakne na svoje miesto.
Skontrolujte, či je svetlomodrá úchytka zatvorená. Ak zatvoríte kryt bez zatvorenia svetlomodrej úchytky, zobrazí sa chyba, ktorá signalizuje, že nie je dostupný papier.
Po zatvorení svetlomodrej úchytky skontrolujte, či je horný valček zaistený v správnej polohe. Ak nie je správne zaistený, vráťte sa na krok 2 a znova nasaďte horný valček.
6
Nasaďte dolný valček.
1
Zatlačte nástroj na dolný valček do nového valčeka na výmenu, kým nezacvakne na svoje miesto.
2
Spodný valček nasaďte tak, aby diel (a) hlavnej jednotky vyčnieval z otvoru (b) dolného valčeka.
3
Posuňte dolný valček doprava.
Ak sa valček neposúva, otvorte zásuvku na papier.
4
Odstráňte nástroj na dolný valček.
7
Zatvorte zásuvku na papier a kryty.
Pre zásuvku na papier hlavnej jednotky
Pre voliteľný podávač papiera alebo zásobník papiera
9717-005