Initialisera delarna

Delarna måste initialiseras när alla delar har bytts ut. Utför denna procedur för att vara säker på att maskinen har registrerat bytet av delarna.
1
Välj <Ställ in> på <Hem>-skärmen.
2
Välj <Justering/underhåll> <Underhåll> <Initiera efter byte av delar>.
3
Välj <Underhållssats> <Ja> och tryck på .
Delarna har därmed initialiserats.
95WX-006