Byta ut fixeringsenheten

När det är dags att byta ut fixeringsenheten visas ett meddelande som uppmanar användaren att byta ut fixeringsenheten mot en ny fixeringsenhet. Följ meddelandets anvisningar för att byta ut fixeringsenheten mot en ny fixeringsenhet.
Notera att fixeringsenheten kan vara mycket varm när maskinen används. Se till att fixeringsenheten har svalnat helt innan du utför denna procedur.
Byt ut fixeringsenheten mot en ny när meddelandet, som uppmanar användaren att byta ut fixeringsenheten, visas.
1
Öppna den bakre luckan på huvudenheten.
2
Dra i de blå spakarna på fixeringsenheten och dra ut fixeringsenheten samtidigt som du lyfter upp den något.
3
Avlägsna den nya fixeringsenheten från kartongen och ta bort förpackningsmaterialet.
4
Håll i de ljusblå delarna av den nya fixeringsenheten och tryck in den horisontellt i huvudenheten tills den klickar på plats.
5
Stäng den bakre luckan på huvudenheten.
95WX-003