Заміна ролика подавання

Розташування роликів для заміни вказано нижче. Ролики однакові для додаткового пристрою подавання паперу та деки для паперу.
 Верхній ролик
 Нижній ролик
Не торкайтеся роликів будь-якої частини своїми руками.
1
Перевірте деталі для заміни.
 Нижній ролик
 Верхній ролик
 Інструмент для верхнього ролика
 Інструмент для нижнього ролика
2
Відкрийте шухляду для паперу та кришки.
Для шухляди для паперу головного блока
Для додаткового пристрою подавання паперу або деки для паперу
Замініть ролик подавання в указаному далі порядку.
 Вийміть нижній ролик.
 Вийміть верхній ролик.
 Установіть верхній ролик.
 Установіть нижній ролик.
3
Вийміть нижній ролик.
1
Вийміть інструмент для нижнього ролика з коробки.
2
Вставте інструмент для нижнього ролика в нижній ролик, доки він з клацанням не стане на місце (1), і посуньте його ліворуч (2).
3
Натисніть на кінець нижнього ролика (1) і витягніть нижній ролик, піднявши його вгору за допомогою інструмента для нижнього ролика (2).
4
Вийміть інструмент для нижнього ролика з нижнього ролика.
Інструмент для нижнього ролика також використовується для установлення нового нижнього ролика.
4
Вийміть верхній ролик.
1
Опустіть блакитну ручку.
2
Посуньте світло-синю ручку ліворуч, поки вона не зупиниться (1), і витягніть її, щоб видалити верхній ролик (2).
Новий верхній ролик не можна буде встановити, доки світло-синій стрижень ліворуч не буде повністю посунуто ліворуч. Якщо світло-синій стрижень не зсунуто ліворуч до кінця, натисніть його ліворуч, а потім установіть верхній ролик для заміни.
5
Установіть верхній ролик.
1
Вийміть новий верхній ролик для заміни з коробки. Не торкайтеся безпосередньо ролика руками.
2
Вирівнявши стрілку на верхньому ролику із синьою позначкою на головному блоці, посуньте верхній ролик у дальній бік (1) і посуньте його праворуч (2).
Верхній ролик установлюється на наступному кроці.
3
Підніміть важіль світло-синього стрижня ліворуч (1), щоб зафіксувати верхній ролик, а потім зніміть інструмент для верхнього ролика, витягнувши його (2).
4
Підніміть світло-синю ручку та натисніть на неї, доки вона з клацанням не стане на місце.
Переконайтеся, що блакитну ручку закрито. Якщо закрити кришку, не закривши блакитну ручку, виникне помилка, яка вказує на відсутність паперу.
Після закриття світло-синьої ручки переконайтеся, що верхній ролик закріплено у відповідному положенні. Якщо його не закріплено належним чином, поверніться до кроку 2 і знову встановіть верхній ролик.
6
Установіть нижній ролик.
1
Вставте інструмент для нижнього ролика в новий ролик для заміни, доки він з клацанням не стане на місце.
2
Установіть нижній ролик таким чином, щоб частина (a) основного блоку виступала з отвору (b) нижнього ролика.
3
Посуньте нижній ролик праворуч.
Якщо ролик не пересувається, відкрийте шухляду для паперу.
4
Вийміть інструмент для нижнього ролика.
7
Закрийте шухляду для паперу та кришки.
Для шухляди для паперу основного блоку
Для додаткового пристрою подачі паперу або деки для паперу
95WY-005