Copy Tray-R

Mida/Gramatge/Tipus de paper
Paper disponible per a la unitat principal
Capacitat de paper
Una cara: 250 fulls (80 g/m²)
Doble cara: 100 fulls (80 g/m²)
Dimensions (Am x Prof x Al)/gramatge
244 mm (420 mm*) x 382 mm x 175 mm / aproximadament 1,1 kg
* Quan es desplega la safata auxiliar.
A377-01U