Visualitzador de la Guia de l'usuari

En aquesta secció es descriuen les marques, botons, pantalles i altres elements que s'utilitzen a la Guia de l'usuari. A la secció "Instruccions importants de seguretat" es poden trobar les advertències i precaucions incloses amb l'equip. Vegeu també les instruccions.
Marques
Amb les marques següents s'indiquen advertències relacionades amb la seguretat, restriccions i precaucions sobre l'ús de l'equip, consells útils i altres informacions.
 
Precauciona d'operacions que poden ocasionar lesions personals si no es realitzen correctament. Per utilitzar aquest equip amb seguretat, pareu sempre atenció a aquestes precaucions.
Indica una operació que no es pot realitzar. Llegiu detingudament aquests punts i assegureu-vos que no dueu a terme les operacions descrites.
Indica requisits i restriccions d'ús. Llegiu aquests punts per assegurar-vos que feu funcionar l'equip correctament i, d'aquesta manera, evitareu avaries o danys en la propietat.
Indica un aclariment sobre una operació o conté explicacions addicionals per a un procediment determinat.
Indica funcions útils o consells sobre l'ús de l'equip.
Tecles i botons
Els botons que apareixen a la pantalla tàctil i els botons de la pantalla de l'ordinador s'indiquen de la següent manera.
Tipus
Exemple
Botons de la pantalla tàctil*
<Opcions de funcions>
<Cancel·lar>
Botons i altres interfícies de text que apareixen a la pantalla de l'ordinador
[Preferences]
[OK]
* El fet de tocar un botó de la pantalla tàctil s'indica amb la paraula "Prémer" a la Guia de l'usuari.
Pantalla
És possible que les pantalles que s'utilitzen a la Guia de l'usuari siguin diferents de les pantalles que es mostren al vostre equip segons el model, els equips opcionals i la versió.
Depenent del sistema operatiu que feu servir, una part del contingut de la pantalla indicada pot variar respecte del vostre ordinador.
El contingut de la pantalla de controladors i programari pot ser diferent a causa de les actualitzacions de versió.
Il·lustracions
Les il·lustracions que s'utilitzen a la Guia de l'usuari són de "imagePRESS V900", amb les opcions següents instal·lades, llevat que s'especifiqui el contrari.
Duplex Color Image Reader Unit-P
Flat Control Panel-A
Copy Tray-R
Si el vostre equip correspon al model que només està dissenyat per imprimir
L'equip destinat a imprimir no es pot fer servir amb cap altra finalitat. Malgrat que aquesta guia conté les descripcions de les funcions i operacions de fotocòpia i lectura, a més d'impressió, llegiu només les descripcions necessàries per fer servir l'equip.
A377-003