Fiabilitat

En aquesta secció es descriu com utilitzar l'equip amb més comoditat i tranquil·litat.
 
Prevenció de filtració d'informació del dispositiu d'emmagatzematge
 
Digitalització i gestió d'informes de gestió de comunicacions
Podeu evitar la filtració en extraure el dispositiu d'emmagatzematge si xifreu dades de manera automàtica al dispositiu d'emmagatzematge.
 
A més dels registres d'impressió per a l'enviament i la recepció (informes de gestió de comunicacions), també podeu desar-los com a fitxers CSV i gestionar-los en un ordinador.
 
 
Confirmació dels procediments de manteniment a la pantalla tàctil (vídeos)
 
 
Podeu confirmar els procediments per omplir consumibles i netejar gràcies als vídeos de la pantalla tàctil.
 
 
A377-10U