Manuals i contingut inclòs

Amb l'equip s'inclouen els manuals següents. Consulteu-los si cal.
Instruccions importants de seguretat
El contingut que es descriu en aquest manual té com a objectiu evitar els danys a la propietat i les lesions als usuaris de l'equip i altres persones.
Guia de l'usuari (aquest manual)
En aquest manual es descriuen totes les funcions de l'equip en un manual que es consulta amb un navegador web. Podeu consultar la informació per categoria o bé introduir una paraula clau per buscar pàgines sobre un tema concret. Ús de la Guia de l'usuari
Resolució de problemes (FAQ)
En aquest manual es descriuen les instruccions de funcionament útils per imprimir i les solucions per als problemes durant la impressió en un manual que es consulta amb un navegador web.
Es pot consultar des del lloc web del manual en línia.
Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Configuració de l'equip (impressora PS/PCL/UFR II))
En aquest manual, que es pot consultar amb un navegador web, s'hi descriu com utilitzar la impressora PS/PCL/UFR II.
Es pot consultar des del lloc web del manual en línia.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
En aquest manual, que es pot consultar amb un navegador web, s'hi descriu com utilitzar ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Es pot consultar des del lloc web del manual en línia.
Accés a Internet
En aquest manual, que es pot consultar amb un navegador web, s'hi descriu com utilitzar les funcions Accés a Internet del tauler de control. Es pot consultar des del lloc web del manual en línia. Web Access
A377-005