Desament de paper de mida lliure (Paper de mida personalitzada)

Podeu desar fins a cinc mides lliures de paper utilitzades freqüentment. Les mides de paper desades aquí apareixeran a la pantalla de selecció de la mida del paper del calaix de paper i de la safata multiús (Especificació de la mida i el tipus de paper del calaix de paper o Especificació de la mida i el tipus de paper de la safata multiús (opcional)).
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències>  <Opcions de paper>  <Desar mida personalitzada>.
3
Seleccioneu un botó de <S1> a <S5> i premeu <Desar/Editar>.
Podeu assignar un nom fàcil de recordar al botó prement <Canviar nom>.
4
Establiu la mida de paper i premeu <Bé>.
Especifiqueu la longitud del costat <X> i del costat <Y>. Premeu <X> o <Y> per introduir la longitud de cada costat utilitzant les tecles numèriques.
5
Premeu <Tancar>.
A377-012