Ajust de gradació durant la impressió

Per mantenir l'estabilitat de la gradació, la densitat i el color, l'equip porta a terme l'ajust de la densitat internament durant la impressió. El sensor detecta la densitat d'una taca, que es crea a la corretja de transferència intermèdia després d'imprimir uns quants fulls de paper, per portar a terme l'ajust de la densitat. Si cal, podeu augmentar la freqüència d'ajust de la densitat per mantenir una qualitat d'imatge més estable.
Els usuaris que no siguin els administradors no haurien de canviar la configuració. Per obtenir instruccions sobre el canvi de configuració, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Si augmenteu la freqüència de l'ajust, la qualitat de la imatge serà més estable però el temps d'ajust pot augmentar i pot ser que la velocitat d'impressió es redueixi.

1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge> <Ajust de gradació durant la impressió>.
2
Premeu <Usar opcions de mode de servei> <Bé>.
Per obtenir informació sobre el valor de l'opció de mode de servei, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o servei tècnic.
Premeu <Usar opcions estàndards> per restaurar l'opció predeterminada de freqüència de l'ajust.
A377-099