Comprovació de les opcions instal·lades a l'equip

Podeu comprovar l'equipament i les funcions opcionals instal·lades en aquest equip.
1
Premeu el botó  (Comptador/Informació de dispositiu) o la tecla [Comptador/Informació de dispositiu] (models amb un tauler de control vertical).
Elements mostrats a la pantalla <Inici>
Tauler de control (opcional)
2
Premeu <Info. disp./altra>  <Revisar conf. de dispositiu>.
3
Comproveu l'equipament i les funcions opcionals.
Algunes de les funcions que es mostren s'ofereixen de sèrie.
4
Premeu <Acceptar>.
A377-0SU