Desament de les destinacions d'informació de dispositiu

A l'equip amfitrió, deseu els equips client que rebran la informació de dispositiu distribuïda. Per portar a terme el desament calen privilegis d'administrador.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  <Opcions distribució informació dispositiu>  <Desar destinacions>.
3
Deseu els equips client de destinació.
1
Premeu <Cerca autom./Desar>.
2
Cerqueu els equips clients de destinació.
Premeu <->/<+> per a <Profunditat de cerca (router)> per especificar l'interval de cerca i després premeu <Iniciar cerca automàtica>.
Apareixeran les impressores multifunció de la xarxa.
3
Seleccioneu les destinacions d'informació (clients) de dispositiu a <Destinació> i premeu <Bé>.
Premeu <Mostrar nom de l'amfitrió> per visualitzar els noms dels amfitrions de les impressores multifunció que es mostren a <Destinació>.
Desament manual de les destinacions
Quan no es poden cercar destinacions (clients) automàticament, podeu desar-les manualment introduint l'adreça IP o el nom de domini.
4
Premeu <Bé>.
A377-0SA