Comprovació de l'estat i el registre d'impressió

Podeu comprovar l'estat d'espera dels treballs d'impressió i si s'ha produït cap error durant la impressió. També es poden efectuar operacions com ara imprimir el document abans d'altres documents i suspendre o cancel·lar temporalment la impressió.
Si s'utilitza la gestió d'autenticació personal, podeu evitar que els usuaris duguin a terme operacions en els treballs d'altres usuaris a la pantalla <Monitor estat>. <Restringir l'accés a treballs d'altres usuaris>
1
Premeu  (Monitor estat).
2
Premeu <Treball>  <Estat de treballs>.
Per veure només els documents que voleu imprimir, seleccioneu <Imprimir> a la llista desplegable de la part superior dreta de la pantalla.
3
Comproveu l'estat.
Si premeu <Detalls> després de seleccionar un document, podeu cancel·lar la impressió, comprovar l'estat del treball, etc.
Prement <Cancel·lar> després de seleccionar un document podeu cancel·lar la impressió.
Si premeu <Interr./Prior. d'impressió> després de seleccionar un document, apareixerà <Interrompre i imprimir> i <Prioritat d'impressió>. Premeu <Interrompre i imprimir> per suspendre un treball d'impressió en curs i iniciar immediatament la impressió del document seleccionat. Premeu <Prioritat d'impressió> per pujar el document seleccionat al capdamunt de la llista d'espera i imprimir-lo després del treball d'impressió en curs.
Per ignorar un error i continuar imprimint, premeu <Detalls>  seleccioneu un document  <Ometre error>.
Per imprimir obligatòriament tots els treballs sense imprimir a l'equip, premeu <Detalls>  seleccioneu un document  <Alimentació de paper>.
No podeu interrompre un treball d'interrompre impressió amb un altre treball. Si intenteu interrompre un treball d'interrompre impressió, el treball s'iniciarà després que el treball d'interrupció en curs hagi finalitzat.

Confirmació de les impressions mentre s'imprimeix

Aquest mode permet imprimir el joc d'impressió sencer o una sola pàgina en una altra safata de sortida mentre s'imprimeix un treball de còpia. Aquest mode resulta útil si voleu comprovar la impressió diverses vegades quan feu un gran nombre de còpies.
<Prova d'impressió> apareix mentre esteu fent còpies múltiples en el mode Classificar, Desplaçar o Grapar.
<Prova d'impressió> es pot utilitzar quan la "Staple Finisher-AG", la "Booklet Finisher-AG" o l'"High Capacity Stacker-J" estan instal·lats.
1
Premeu <Prova d'impressió> a la pantalla Estat del monitor/Cancel·lar.
El mode Prova impressió també es pot utilitzar a la pantalla Monitor estat/Cancel·lar.
2
Seleccioneu <Totes les pàgines> o <1 pàgina (aleatòria)>  premeu <Iniciar impressió>.
<Totes les pàgines>:
Imprimeix el joc d'impressió sencer.
<1 pàgina (aleatòria)>:
Imprimeix una pàgina a continuació de la pàgina d'impressió actual. S'imprimeix un full, que inclou una pàgina quan es porta a terme la impressió a una cara i dues pàgines quan es porta a terme la impressió a dues cares.
3
Comproveu la mostra impresa.
Comproveu la mostra que es diposita en una altra safata de sortida.
Quan hagi acabat la impressió de prova, l'equip reprendrà el treball automàticament. Si cal ajustar les opcions, premeu <Cancel·lar> o (Aturar) i feu l'ajust necessari.
No podeu seleccionar <Prova d'impressió> per als treballs següents.
Un treball per al qual està establert el mode Agrupar o Agrupar i desplaçar
Un treball que està en espera de ser copiat o en pausa
Un treball que actualment està en còpia interrompuda
Un treball que actualment està en còpia de mostra
Un treball que actualment està en impressió de prova
Si la còpia restant és l'última o gairebé l'última, no podeu fer una prova d'impressió seleccionant <Totes les pàgines>.
Si les pàgines que hi ha en una còpia són poques, pot ser que no pugueu fer una prova d'impressió seleccionant <1 pàgina (aleatòria)>.
Pot ser que tardi en sortir fins i tot si seleccioneu <Prova d'impressió>.

Comprovació de l'historial d'impressió

Premeu <Registre de treballs> per veure una llista de documents impresos. Si un document s'imprimeix sense problemes, a la columna <Resultat> apareix <Bé>. Si apareix <Incorr.>, vol dir que s'ha cancel·lat la impressió o s'ha produït un error.
Per veure la informació detallada, premeu <Detalls> després de seleccionar un document.
Per imprimir una llista d'historial, premeu <Imprimir llista>.
A377-0F6