Lectura eficient

En aquesta secció es descriuen funcions pràctiques com ara la lectura d'originals de mida diferent alhora, la lectura de dues pàgines a la vista en dues pàgines separades i la lectura d'un gran nombre d'originals per separat per posar-los en un de sol.
A377-0H8