Comprovació dels originals llegits abans d'enviar-los/desar-los (Visualització prèvia)

 
Podeu comprovar els originals llegits a la pantalla de visualització prèvia abans d'enviar-los/desar-los. A la pantalla de visualització prèvia també podeu eliminar, moure o canviar les pàgines.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Llegir i enviar>. La pantalla <Inici>
3
Especifiqueu la destinació a la pantalla de funcions bàsiques de lectura. Pantalla de funcions bàsiques de lectura
4
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui. Funcions bàsiques per llegir originals
5
Premeu <Opcions>  <Visualització prèvia>  <Tancar>.
6
Premeu  (Iniciar).
Es llegeixen els originals i apareix la pantalla de visualització prèvia.
Per cancel·lar la lectura, premeu <Cancel·lar> o  (Aturar)  <Sí>.
Quan es mostra <Premeu la tecla [Inici] per llegir el següent original.>
7
Comproveu els originals llegits a la pantalla de visualització prèvia.
Editeu l'original llegit a la pantalla de visualització prèvia com calgui.
Eliminació de pàgines
Desplaçament de pàgines
Canvi d'ubicacions de pàgina
8
Premeu <Iniciar enviament>.
S'inicia l'enviament o el desament.
A377-0HK