Specifikace hardwaru

V této části naleznete specifikace hlavní jednotky a volitelných zařízení tohoto produktu. Upozorňujeme, že specifikace se mohou bez upozornění změnit z důvodů vylepšení zařízení nebo budoucí verze.

Specifikace stroje

Specifikace volitelných zařízení

A3F3-015