Správa aplikací MEAP

Kromě kontroly detailů a změn nastavení můžete provádět upgrade aplikací MEAP nebo odinstalování aplikací s pomocí SMS z Remote UI (Vzdálené UR).
Při provádění operací na obrazovce SMS nepoužívejte tlačítko [Back] ve webovém prohlížeči; obrazovka SMS by nemusela fungovat správně.
1
Přihlaste se k Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
2
Klikněte na [Service Management Service] na portálové stránce.
3
Na obrazovce SMS zadejte nastavení.
[Device Serial Number: <Serial Number>]
Zobrazí se sériové číslo přístroje. Použijte toto číslo pro získání licenčního souboru. Získání licenčního souboru
Nabídka
Kliknete-li na položku, zobrazí se stránka správy pro tuto položku.
[MEAP Application Management]: Správa nainstalovaných aplikací MEAP se provádí převážně na této stránce.
[Install MEAP Application]: Zobrazí se stránka pro instalaci a aktualizaci aplikací MEAP. Instalace aplikací MEAP
[System Management]: Zobrazí se stránka pro správu aplikací a informací souvisejících se systémem MEAP.
[Resource Information]
Zde se zobrazuje množství využívaného místa na pevném disku, zbývající množství a míra využití úložného zařízení a také paměť využívaná aplikací MEAP a systémovými aplikacemi.
[MEAP Application Management]
Zde se zobrazí název aplikace MEAP a její verze, datum aktualizace, provozní status a status licence.
Kliknete-li na název aplikace MEAP, pro každou aplikaci se zobrazí podrobné informace, jako je název společnosti a množství využívané paměti. Odsud se provádí správa licencí. Správa licencí aplikací MEAP
Pro provozní status se zobrazí jedna z následujících položek.
Kliknete-li na tlačítko [Start] / [Stop] umístěné po pravé straně provozního statusu, můžete spustit/zastavit používání aplikace MEAP.
Kliknete-li na [Uninstall], aplikace MEAP se odinstaluje.
Pro status licence se zobrazí jedna z následujících položek.
[To Portal]/[Log Out]
Kliknutím na tuto položku zobrazíte portálovou stránku Remote UI (Vzdálené UR) nebo přihlašovací obrazovku Remote UI (Vzdálené UR).
Spuštění a zastavení použití aplikace MEAP
Nastavení informací ověřování pro aplikaci MEAP
Odinstalování aplikace MEAP
4
Po dokončení operace klikněte na [Log Out].
Po zavření SMS se nezapomeňte odhlásit. Jestliže zavřete webový prohlížeč, aniž byste se odhlásili ze systému, po nějakou dobu nemůžete SMS používat.
A3F3-118