Příručky a jejich obsah

Se zařízením se dodávají následující příručky. Podle potřeby do nich nahlédněte.
Důležité bezpečnostní pokyny
Informace uvedené v této příručce jsou určeny k tomu, aby se zabránilo škodám na majetku a zranění uživatelů stroje a dalších osob.
Uživatelská příručka (tato příručka)
Tato příručka popisuje všechny funkce zařízení a lze ji zobrazit pomocí webového prohlížeče. Informace lze procházet podle kategorií nebo zadat klíčové slovo a vyhledat stránky ke konkrétnímu tématu. Použití příručky Uživatelská příručka
Odstraňování problémů (FAQ)
V této příručce jsou popsány provozní pokyny užitečné pro tisk a opravy problémů během tisku z příručky, která se zobrazuje ve webovém prohlížeči.
Zobrazit ji je možné z webové stránky online příručky.
Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavení stroje (tiskárna PS/PCL/UFR II))
Tato příručka, kterou je možné přečíst pomocí webového prohlížeče, se věnuje používání tiskárny PS/PCL/UFR II.
Příručku je možné zobrazit online na webu s příručkami.
PŘÍSTUP KE SPRÁVĚ SYSTÉMU
Tato příručka, kterou je možné přečíst pomocí webového prohlížeče, se věnuje ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Příručku je možné zobrazit online na webu s příručkami.
Přístup na Web
Tato příručka, kterou je možné přečíst pomocí webového prohlížeče, se věnuje používání funkcí Přístup na Web na ovládacím panelu. Příručku je možné zobrazit online na webu s příručkami. Web Access
A3F3-005