Nastavení množství lepidla pro lepenou vazbu

Při tvorbě brožury v režimu Lepená vazba je třeba použít správné množství lepidla. Jinak může dojít k nekvalitnímu zpracování brožury, jak ilustruje obrázek níže. V takovém případě nastavte množství použitého lepidla pro zlepšení kvality zpracování brožury.
Množství lepidla
Výsledek kompletace
Příliš malé
Přebal a hlavní dokument se neslepí.
Obal se odchlipuje od hlavního dokumentu.
Normální
Optimální
Příliš velké
Lepidlo vytéká z oblasti mezi hlavním dokumentem a přebalem.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojen Perfect Binder-F. Informace týkající se Perfect Binder-F naleznete v příručce k tomuto volitelnému produktu.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba> <Nastavit akci> < Nastavit použití lepidla pro lepenou vazbu>.
2
Vyberte typ papíru a počet listů hlavního dokumentu stisknutím <-> nebo <+> nastavte množství lepidla.
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže.
–6 až –1: Snižuje množství lepidla. Pokud množství lepidla snížíte příliš, hlavní dokument s přebalem se v případě některých typů papíru nemusejí řádně slepit.
0: Toto je výchozí hodnota.
+1 až +6: Zvyšuje množství lepidla. Pokud množství lepidla zvýšíte příliš, v případě některých typů papíru může lepidlo z brožury vytéct a zůstat uvnitř Perfect Binder-F. Pokud lepidlo zůstane uvnitř Perfect Binder-F, může dojít k uvíznutí brožury.
Jestliže jako hlavní dokument vytváříte brožuru současně z běžného papíru a jiného papíru, stiskněte <-> nebo <+> pod <Nepotažený>, i když použijete pouze jeden list běžného papíru.
Nastavení doporučujeme měnit v malých krocích.
3
Stiskněte <OK>.

Při každé změně nastavení vytvořte ukázkovou brožuru a zkontrolujte její vazbu. Pokud se výsledek zpracování brožury nezlepšil, nastavení opět změňte.
Vytváříte-li brožuru současně z běžného a potaženého papíru, doporučujeme nejdříve zhotovit ukázkovou brožuru. Zkontrolujte vazbu brožury, v případě potřeby upravte množství lepidla a zhotovte zbývající brožury.
A3F3-09L