Sensing Unit-B

Když je připojena jednotka „Sensing Unit-B“, lze automaticky upravovat polohu obrazu, barvy a další nastavení.

Přední kryt

Tento kryt otevřete, chcete-li odstranit zachycený papír nebo provádět údržbu.

Vodítko B2

Toto vodítko otevřete při odstraňování zachyceného papíru.

Vodítko podávání výstupu papíru

Toto vodítko otevřete při odstraňování zachyceného papíru.

Oblast výstupu

Toto je výstup vytištěných listů papíru, jako jsou například testovací stránky funkcí jednotky „Sensing Unit-B“.

Výstupní přihrádka

Toto je výstupní přihrádka na vytištěné listy papíru.
Tuto výstupní přihrádku se nedoporučuje používat k tisku finálních produktů. Použijte ji při tisku testovacích stránek a podobných materiálů.

Nástavec výstupní přihrádky

Tento nástavec vysuňte při tisku na velké listy papíru.

Kolečko B3

Dojde-li k zachycení papíru, otočením tohoto knoflíku papír posuňte.

Vodítko A3

Otevřete toto vodítko, chcete-li vyčistit skenovací sklo nebo odstranit zachycený papír.

Vodítko A2

Otevřete toto vodítko, chcete-li vyčistit skenovací sklo nebo odstranit zachycený papír.

Vodítko A1

Toto vodítko otevřete při odstraňování zachyceného papíru.

B1

Tuto oblast zkontrolujte při odstraňování zachyceného papíru.
A3F3-04Y