Likvidace odpadních svorek (Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG)

1
Otevřete přední kryt finišeru.
2
Vytáhněte zásobník odpadu sešívačky.
Uchopte světle modrou úchytku zásobníku na odpadní svorky a vytáhněte ji.
3
Vysypte svorky z odpadního zásobníku.
4
Odpadní zásobník na svorky vraťte zpět na původní místo.
Zásobník odpadních svorek vždy zasuňte až nadoraz.
5
Zavřete přední kryt finišeru.
A3F3-02R