Omezení použití funkcí stroje

Nastavením stroje můžete omezit přístup k některým funkcím, při jejichž použití může docházet k úniku informací nebo je lze snadno zneužít. Použití jednotlivých funkcí lze také zcela zakázat.
Omezení přístupu k adresáři a funkcím odesílání
Pro adresář můžete nastavit PIN, aby v něm obecní uživatelé nemohli provádět žádné změny, a můžete také provést nastavení, jímž omezíte místa určení, která bude možné zadat při odesílání faxů a naskenovaných souborů. Můžete také nastavit individuální přístupová čísla pro určité kontakty, jejichž údaje nechcete dát dispozici každému. K takovému místu určení budou mít přístup pouze uživatelé, kteří budou dané číslo znát. Omezení přístupu do adresáře a k funkcím odesílání
Omezení tisku z počítače
Nastavením můžete zakázat tisk dokumentů z počítače všem uživatelům, nebo můžete nastavit povolení tisku, pouze v případě že má uživatel oprávnění na stroji tisknout. Stroj lze také nastavit tak, aby bylo možné tisknout dokumenty pouze v rámci šifrovaného zabezpečeného tisku. Omezení tisku z počítače
Omezení použití paměťových médií
Ačkoliv je použití paměťových médií, jako jsou např. paměťová zařízení USB, velice praktické a pohodlné, jejich použití také představuje zvýšené riziko potenciálních hrozeb, jako např. únik informací. Pro paměťová média můžete nastavit omezení přístupu na základě zásad zabezpečení. Omezení použití paměťových médií
A3F3-0LJ