Nastavení plánovaných aktualizací

 
Stroj můžete nastavit tak, aby pravidelně kontrolovat dostupnost nových použitelných firmwarů a svůj firmware automaticky aktualizoval.
Tuto operaci může provádět pouze uživatel s požadovanými právy.
Pokud se nedokončilo stahování firmwaru nebo nebyl stažený firmware aplikován, pak není možné naplánovanou aktualizaci provést.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
3
Klikněte na [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Klikněte na [Scheduled Update Settings] [Edit...].
5
Zaškrtněte políčko pro [Enable scheduled update settings], konfigurujte potřebná nastavení.
[Update Schedule]
[Confirm]
Vyberte cyklus ([Biweekly] nebo [Weekly], den ([Sun] až [Sat]) a čas). Čas se zobrazí ve 24hodinovém formátu. Celá kontrola firmwaru může trvat až 3 hodiny.
[Apply at]
Zadejte čas, kdy se má aplikovat stažený firmware.
[E-Mail]
Zadejte e-mailovou adresu správce. Mohou vám tak být doručovány e-maily ohledně stavu aktualizace odesílané z distribučního serveru.
[Comments]
Zadejte komentář, který se bude automaticky připojovat k e-mailu. Zadáte-li název modelu, můžete snadno identifikovat, kterého zařízení se e-mail s uvedeným stavem týká.
Jestliže nebyl již dříve stažený firmware aplikován pomocí plánované aktualizace, pak se další naplánovaná aktualizace neprovede.
Je-li nastavena plánovaná aktualizace, pak se aktualizace firmwaru aplikuje v zadaný čas po stažení nového firmwaru z distribučního serveru. Po dokončení procesu aplikace se stroj automaticky restartuje.
6
Klikněte na [Set].
A3F3-0S0