Kopírování samostatně naskenovaných originálů najednou v jedné dávce (Tvorba úlohy)

 
V případě že máte příliš mnoho originálů, abyste je mohli uložit najednou do podavače, můžete naskenovat originály samostatně a kopírovat je jako dávku dokumentů. Originály naskenované z podavače a kopírovací desky lze také kopírovat společně v jedné dávce.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte <Tvorba úlohy>  <Zavřít>.
5
Stisknutím tlačítka  (Start) naskenujte originály.
Po dokončení skenování se na displeji objeví obrazovka, která vás vyzve k naskenování dalšího originálu.
6
Vložte další originál a stisknutím tlačítka  (Start) jej naskenujte.
Tento krok opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny originály.
Chcete-li změnit nastavení skenování, stiskněte <Změnit nastavení>.
Následující funkce se mohou používat v <Změnit nastavení>: Potřebná nastavení skenování musíte provést předem, protože během provozu režimu Job Build nelze měnit další funkce.
<Vybrat barvu>
<Pom. kopír.>
<2stranný originál>
<Sytost>
<Typ originálu>
Pokud zadáte režim <N na 1> společně s režimem Tvorba úlohy, nemůžete měnit položky <Vybrat barvu>, <Pom. kopír.>, <Sytost> a <Typ originálu> v <Změnit nastavení>.
7
Stiskněte <Spustit kopírování>.
Spustí se kopírování.
A3F3-0AH