Kontrola naskenovaných obrazů před jejich odesláním (Náhled)

 
Naskenované originály lze před jejich odesláním zkontrolovat na obrazovce náhledu. Můžete také mazat, posunovat nebo měnit stránky na obrazovce s náhledem.
Originál nelze kontrolovat před odesláním v režimech Přímé odeslání nebo Manuální odeslání, dokonce i když je nastaveno <Náhled>.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte <Fax>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte místo určení na obrazovce základních funkcí faxování. Obrazovka základních funkcí faxování
4
Podle potřeby zadejte nastavení skenování. Základní operace pro zasílání faxů
5
Stiskněte <Volby> <Náhled>  <Zavřít>.
6
Stiskněte  (Start).
Originály se naskenují a zobrazí se obrazovka náhledu.
Skenování zrušíte stisknutím tlačítka <Zrušit> nebo  (Stop) <Ano>.
Když se zobrazí <Stisknutím tlačítka [Start] naskenujete další originál.>
7
Zkontrolujte naskenované obrazy na obrazovce náhledu.
V případě potřeby upravte naskenované obrazy na obrazovce náhledu.
Pro vymazání stránky
Pro posun stránky
Pro změnu umístění stran
8
Stiskněte <Spustit odesílání>.
Spustí se odesílání.
A3F3-0EE