Vytvoření osobní schránky v Rozšířená schránka

Rozšířená schránka se běžně používá pro sdílení dat, ale můžete si vytvořit „osobní schránku“, kterou můžete používat jako své vlastní osobní úložiště, které není otevřeno přístupu jiných uživatelů. Osobní schránka je ideální pro ukládání vysoce důvěrných dokumentů, jelikož přístup do ní je povolen pouze uživatelům, kteří se do systému stroje přihlásí s pomocí správy osobního ověření.
Aby bylo možné vytvořit osobní schránku, je třeba předem zadat nastavení pro správu osobního ověření. (Správa uživatelů). Musíte také současně nastavit <Správa ověření> a <Povolit vytvoření osobní schránky> na <Zap> (Nastavení položky Rozšířená schránka pro veřejné použití).
1
Stiskněte <Přístup k uloženým souborům>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte <Rozšířená schránka>.
3
Stiskněte <Editovat osobní schránku>  <Vytvořit osobní schránku>.
Když je osobní schránka již k dispozici, zobrazí se <Smazat osobní schránku> namísto <Vytvořit osobní schránku>. Každý uživatel si může vytvořit pouze jednu osobní schránku, ale v osobní schránce si můžete vytvářet různé složky.
4
Stiskněte <Ano>.
Změna veřejného názvu složky pro osobní schránku
Jméno uživatele, který se přihlásí do systému stroje, aby si vytvořil osobní schránku, se automaticky použije jako její veřejný název složky (název složky na síti). Chcete-li tento název změnit, stiskněte <Editovat osobní schránku>  <Přejmenovat otevřenou složku>  zadejte název složky  <OK>.
Smazání osobní schránky
Stiskněte <Editovat osobní schránku>  <Smazat osobní schránku>  <Ano>.
Uživatelé s právy správců mohou mazat jednotlivé Osobní prostory nebo všechny osobní prostory z Remote UI (Vzdálené UR).
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR)  klikněte na [Nastavení/Uložení]  [Nastavení funkcí]  [Uložit/Přístup k souborům] [Smazat osobní schránku].
A3F3-0JA