Nastavení intervalu přerušení pro stránky nastavení (volitelné)

Pokud je stroj vybaven jednotkou „Sensing Unit-B“, můžete spustit úlohu, u které se tiskne testovací stránka vždy po vytištění určitého konkrétního počtu listů, a nechat stroj provádět automatické nastavení. Další informace naleznete v příručce k ovladačům.
Tuto funkci nepoužívejte u papíru s již vytištěnými logy či vzory (předtištěný papír), nebo pokud jsou listy papíru znečištěné.
K tisku stránek úprav je nutné, abyste do podstavce na papír doplnili dostatek listů papíru.
Jestliže během úlohy s automatickou úpravou dojde k zachycení papíru, strany úprav se pravděpodobně nevytisknou.
Automatická úprava se neprovede u žádných úloh, které spustíte přerušením právě probíhající úlohy.
Takové úlohy se nemusí spustit ve vámi nastavených časových intervalech přerušení. Upozorňujeme, že nastavený interval představuje pouze odhad.
Funkce korekce přerušení omezuje kolísání v rámci úloh s velkým počtem listů. Pokud chcete upřednostnit přesnost tím, že upravíte intervaly přerušení, zvyšte frekvenci přerušení. To však také bude vyžadovat více stran úprav, čímž se sníží produktivita.
Úpravy mohou být méně účinné u úloh, při kterých se používá více druhů papíru současně.
Když spustíte úlohu s automatickou úpravou barev, před zadaným intervalem přerušení se vytiskne standardní zkušební stránka, která slouží k provedení procesu úpravy.
1
Stiskněte <Změnit> v části <Interval přerušení pro nast. strany>.
2
Nastavte hodnotu v rozmezí od 50 do 9999 listů jako interval přerušení pro strany nastavení a poté stiskněte <OK>.
Nastavení se použije a na obrazovce se znovu zobrazí okno <Detaily/Editovat> pro odpovídající vlastní typ papíru.
A3F3-08A