Custom Settings

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Počet kopií>
1 až 9999
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<2stranný tisk>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Paper Feed>
<Default Paper Feed Source>
<Auto>, <Víceúč. přihr.>*1, <Drawer 1> až <Drawer n>*2
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Size>
<A4>, <A3>, <A5>, <B4>, <B5>, <8K>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <11x17>, <Statement>, <Executive>, <Env. NAGAGATA 3>, <Env. YOGATANAGA3>, <Env. KAKUGATA 2>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch>, <305x457 mm>, <320x450 mm(SRA3)>, <330x483 mm>
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Type>
<Tenký>, <Běžný 1>, <Běžný 2>, <Běžný 3>, <Silný 1>, <Silný 2>, <Silný 3>, <Silný 4>, <Silný 5>, <Silný 6>, <Silný 7>, <Silný 8>, <Silný 9>, <Barevný 1>, <Barevný 2>, <Recyklovaný 1>, <Recyklovaný 2>, <Recyklovaný 3>, <Děrovaný 1>, <Děrovaný 2>, <Transp. list>, <Štítky>, <Klížený 1>, <Klížený 2>, <Klížený 3>, <Hlavičkový>, <1str. potažený 1>, <1str. potažený 2>, <1str. potažený 3>, <1str. potažený 4>, <1str. potažený 5>, <1str. potažený 6>, <1str. potažený 7>, <1str. potažený 8>, <1str. potažený 9>, <2str. potažený 1>, <2str. potažený 2>, <2str. potažený 3>, <2str. potažený 4>, <2str. potažený 5>, <2str. potažený 6>, <2str. potažený 7>, <2str. potažený 8>, <2str. potažený 9>, <Matný potažený 1>, <Matný potažený 2>, <Matný potažený 3>, <Matný potažený 4>, <Matný potažený 5>, <Matný potažený 6>, <Matný potažený 7>, <Matný potažený 8>, <Matný potažený 9>, <Textur. 1>, <Textur. 2>, <Textur. 3>, <Textur. 4>, <Textur. 5>, <Textur. 6>, <Textur. 7>, <Textur. 8>, <Pergamen. 1>, <Pergamen. 2>, <Pergamen. 3>, <Tabelační 1>, <Tabelační 2>, <Obálka>, <Čirý film>, <Průsvitný film>, <Polypropylen>, <Polyester>
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings for Printer Settings
<Paper Size Override>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Paper Output>
<Místo určení výstupu>
<Finišer>, <Stohovač (stoh.obl.)>, <Stohovač (výs.přih.)>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Zadat počet kopií pro sadu>
<Zadat počet kopií pro sadu> : <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Finishing>
<Finishing>: <Off>, <Collate>, <Group>,, <Offset+Collate>, <Offset+Group>, <Staple+Collate>*1, <Staple+Group>*1
<Offset Copies>: 1 až 9999
<Binding Position>: <Vyp>, <Corner (Upper-L)>, <Double (Top)>, <Corner (Upper-R)>, <Double (Right)>, <Corner (Lower-R)>, <Double (Bottom)>, <Corner (Lower-L)>, <Double (Left)>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Punch>*1
<Punch>: <On>, <Off>
<Punch Position>:<Left>, <Right>, <Top>, <Bottom>
<Punch Type>: <Finisher(2 Hole)>, <Finišer (3 otvory)>, <Děrovačka>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Skládání>*1
<Skládání>: <Zap>, <Vyp>
<Fold Type>: <Skládání do C>, <Skládání do Z>, <Skládání na polovinu>, <Dvojité paralelní>, <Skládání do Z Harmonika>, <Skládání ve hřbetu>
<Saddle Fold Sheet Together>: 1 až 5 listy
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Lícem nahoru/dolů>
<Lícem nahoru>, <Lícem dolů>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Print Quality>
<Density>*1
<Cyan>: -8 až +8; 0
<Magenta>: -8 až +8; 0
<Yellow>: -8 až +8; 0
<Black>: -8 až +8; 0
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Density (Fine Adjust)>*1
<Cyan>:
<High>: -8 až +8; 0
<Medium>: -8 až +8; 0
<Low>: -8 až +8; 0
<Magenta>:
<High>: -8 až +8; 0
<Medium>: -8 až +8; 0
<Low>: -8 až +8; 0
<Yellow>:
<High>: -8 až +8; 0
<Medium>: -8 až +8; 0
<Low>: -8 až +8; 0
<Black>:
<High>: -8 až +8; 0
<Medium>: -8 až +8; 0
<Low>: -8 až +8; 0
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Toner Save>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Resolution>
<1200 dpi>, <600 dpi>
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Settings for Printer Settings
<Img Compress. Optimization>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Settings for Printer Settings
<Sharpness>
-3 až +3; 0
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings for Printer Settings
<Sharpness (Photo)>
-1 až +3; 0
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Trapping>
<Trapping>: <On>, <Off>
<Trapping Width>:
<Upper>: 0 až 3; 1 pixel
<Lower>: 0 až 3; 1 pixel
<Left>: 0 až 3; 1 pixel
<Right>: 0 až 3; 1 pixel
<Trapping Density>:
<Cyan>: 0 až 100; 100 %
<Magenta>: 0 až 100; 100 %
<Yellow>: 0 až 100; 100 %
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Settings for Printer Settings
<Toner Volume Correction>
<Normal>, <Grad. Priority>, <Text Priority>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Line Control>
<Res. Priority>, <Grad. Priority>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Width Adjustment>
<Width Adjustment>: <On>, <Off>
<Horizontal>: <Off>, <Level 1>, <Level 2>
<Vertical>: <Off>, <Level 1>, <Level 2>
<Target Color>: <All>, <Black Only>
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Settings for Printer Settings
<Advanced Smoothing>
<Advanced Smoothing>: <Off>, <Level 1>, <Level 2>
<Apply to Graphics>: <Zap>, <Vyp>
<Apply to Text>: <On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Gradation Smoothing>
<Gradation Smoothing>: <Off>, <Level 1>, <Level 2>
<Apply to Graphics>: <On>, <Off>
<Apply to Images>: <On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Enhance Text for B&W Print>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Layout>
<Binding Location>
<Long Edge>, <Short Edge>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Gutter>
-50,0 mm až +50,0 mm; 0,0 mm
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Front)>
-50,0 mm až +50,0 mm; 0,0 mm
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Front)>
-50,0 mm až +50,0 mm; 0,0 mm
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Back)>
-50,0 mm až +50,0 mm; 0,0 mm
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Back)>
-50,0 mm až +50,0 mm; 0,0 mm
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Auto Error Skip>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Timeout>
<Timeout>: <On>, <Off>
<Timeout>: 5 sekund až 300 sekund; 15 sekund
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Print After Completing RIP>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Booklet>*1
<Booklet>: <On>, <Off>
<Book Opening>: <Left Opening>, <Right Opening>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Saddle Stitch>*1
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Lisování vazby>*1
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Creep Correction>*1
<Off>, <Auto>, <Correction Width>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Použít vkladač přebalů>*1
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Transparency Interleaving>*1
<Off>, <Blank>, <Printed>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Copy Set Numbering>*1
<Copy Set Numbering>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Poloha tisku>*1
<5 umístění>, <Horní levý>, <Dolní levý>, <Horní pravý>, <Dolní pravý>, <Celý povrch>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Počáteční číslo>*1
1 až 9999; 1
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Velikost čísla>*1
<Small(12 point)>, <Medium(24 point)>, <Large(36 point)>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Sytost>*1
1 až 5; 3
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Barvy>*1
<Žlutá>, <Purpurová>, <Azurová>, <Černá>, <Červená>, <Zelená>, <Modrá>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Svislá pozice čísla>*1
<Vodorovná pozice čísla>*1
-8 mm až +8 mm; 0 mm
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Přizpůsobení>
<Auto>, <PS>, <PCL>, <XPS>, <Snímání>, <PDF>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Priorita režimu>
<Žádný>, <PS>, <PCL>, <XPS>, <PDF>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Automatický výběr>
<PS>: <Zap>, <Vyp>
<PCL>: <Zap>, <Vyp>
<XPS>: <Zap>, <Vyp>
<Snímání>: <Zap>, <Vyp>
<PDF>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Color Mode>
<Auto (Color/B&W)>, <Black & White>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Compressed Image Output>
<Output>, <Display Error>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Initialize>
<Yes>, <No>
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt nebo jsou-li zadána patřičná nastavení.
*2 Upozorňujeme, že počet zobrazených zásuvek se liší podle modelu a nainstalovaných doplňků.
*3 Kopie: 1 až 9999
*4 Když jsou nastaveny na <Zap>, funkce <Korekce červených očí> a <Zesvětlovač obličeje> vám umožňují nastavit úroveň korekce (<Slabé>, <Standardní> nebo <Siné>).
*5 Tato funkce je povolena, jen pokud je nastavena možnost <Černá a bílá> v položce <Barevný režim>.
A3F3-0WJ