Zachycení papíru ve zdroji papíru hlavní jednotky

Na obrazovce zkontrolujte místo zachycení papíru a papír odstraňte podle uvedeného postupu.
Pokud je připojena volitelná jednotka „Multi-drawer Paper Deck-E“, „POD Deck Lite-C“ nebo „POD Deck Lite XL-A“, je nutné volitelné zařízení odebrat. Řiďte se následujícími pokyny a obsluhujte stroj.
1
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil uvnitř pravé strany hlavní jednotky.
Otevřete pravý kryt hlavní jednotky pomocí držátka.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Zkontrolujte všechny polohy šipek (3 body) na obrázku a odstraňte případný zachycený papír.
Opatrně zavřete pravý kryt hlavní jednotky, dokud se neozve cvaknutí.
2
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v zásuvce na papír.
Otevřete zásuvku na papír.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Zatlačte zásuvku na papír dovnitř, dokud se neozve cvaknutí.
Při zavírání zásuvky na papír dejte pozor, abyste si neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
Podle pokynů na obrazovce pokračujte v přerušené operaci nebo v odstraňování zachyceného papíru.
A3F3-033