Zachycení papíru ve volitelném zdroji papíru

Na obrazovce zkontrolujte místo zachycení papíru a papír odstraňte podle uvedeného postupu.
A3F3-034