Justering af farvebalance

Du kan udføre finjusteringer af styrke og tætheden i farvebalancen.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering) <Justering/Vedligeholdelse> <Justér billedkvalitet> <Farvebalance>.
2
Vælg papirtypen.
3
Juster farvebalancen.
4
Tryk på <Finjustér tæthed>.
5
Vælg den farve, der skal justeres, og juster tætheden.
6
Tryk på <OK>.
95YS-091