Printning/scanning

I dette kapitel beskrives hver enkelt kopi-, scannings- og printfunktion, og hvordan "lagerplads" bruges til at gemme, dele og redigere scannede dokumenter.

Kopiering

I dette kapitel beskrives grundlæggende kopibetjening og forskellige andre nyttige funktioner.

Faxning

Dette kapitel introducerer de grundlæggende metoder til afsendelse og modtagelse af faxer samt praktiske faxfunktioner, du kan anvende i overensstemmelse med dine behov.

Printning

Du kan printe dokumenter og billeder, der er forberedt på en computer. Dette afsnit introducerer grundlæggende fremgangsmåder og praktiske printningsfunktioner.

Scanning

Dette kapitel beskriver en række praktiske funktioner for nem scanning samt grundlæggende handlinger.

Brug af lagerplads

I dette kapitel beskrives det, hvordan "lagerplads" bruges til at gemme, dele og redigere scannede dokumenter.
95YS-09U