XPS

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Matching Method>
<General>, <Perceptual>, <Colorimetric>, <Vivid Photo>, <Download Profile>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Photo Correct.(Color Only)>
<Photo Optimizer PRO>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Red-Eye Correction>
<Red-Eye Correction>: <On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Red-Eye Correction Level>*1: <Weak>, <Standard>, <Strong>
<Face Brightener>
<Face Brightener>: <On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Face Brightener Level>*1: <Weak>, <Standard>, <Strong>
<Halftones>
<Text>: <Gradation>, <Resolution>, <Error Diffusion>
<Grafik>: <Nuancer>, <Opløsning>, <Fejldiffusion>
<Billede>: <Nuancer>, <Opløsning>, <Fejldiffusion>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Gray Compensation>
<Text>: <On>, <Off>
<Grafik>: <Til>, <Fra>
<Billede>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<Text>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
<Grafik>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
<Billede>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1 Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist, hvis det nødvendige tilbehørsprodukt er monteret og klar til brug, eller den relevante indstilling er angivet.
95YS-0WL