<Indstillinger for bokssikkerhed>

Angiv sikkerhedsindstillingerne for mailboksen.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.

<Vis print under lagring med printerdriveren>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Indstillinger for mailboks>  <Indstillinger for bokssikkerhed>
Hvis du ændrer denne indstilling til <Fra>, kan indstillingerne for <Print under lagring med printerdriveren> ikke ændres.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Vis print under lagring med printerdriveren>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
95YS-0XC