Volume Settings (Lydstyrkeindstillinger)

Angiv indstillingerne for de toner, der udsendes af maskinen, f.eks. tonen for indtastning og bekræftelsestonerne, der angiver maskinens status.
Se Indstilling af lyde for at få mere detaljeret information.
Lydindstillingerne (justering af lydstyrke) vises, når du trykker på <Lydstyrkeindstillinger> på skærmbilledet <Hjem>.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Lydstyrkeindstillinger>
<Indtastningstone>: 0 til 2 til 3
<Tone for ugyldig indtastning>: 0 til 3
<Tone for indkøb af toner>: 0 til 3
<Tone for glemt original>: 0 til 3
<Fejltone>: 0 til 2 til 3
<Tone for jobafslutning>: 0 til 2 til 3
<Tone for Dvalestatus>: 0 til 3
<Tone for Log ind>: 0 til 2 til 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
95YS-0YF