Overvågning og styring via SNMP

SNMP er en protokol til overvågning og styring af kommunikationsenheder på et netværk baseret på MIB (Management Information Base). Du kan tjekke maskinens fejlinformationer og antallet af print med en computer. Maskinen understøtter SNMPv1 og SNMPv3, i hvilken sikkerhedsfunktionerne er forbedret. Du kan bruge en af de to eller begge. Indstil hver funktion i overensstemmelse med dit miljø og dine formål.
SNMPv1
SNMPv1 fastsætter kommunikationsomfanget på basis af informationer, der kaldes for gruppenavn. Men da gruppenavne sendes til netværk som klar tekst, kan de måske være sårbare over for sikkerhedsforhold. For at sikre sikkerhed kan du ugyldiggøre SNMPv1 og bruge SNMPv3.
SNMPv3
Med SNMPv3 kan du implementere administration af netværksenheder med stærke sikkerhedsfunktioner.
Når SNMP-administrationssoftware er anvendeligt, kan du indstille, overvåge og styre maskinen med en computer. For detaljer kan du se brugervejledningerne til din software.

Indstilling af SNMPv1/SNMPv3

1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer>  <Netværk>  <SNMP-indstillinger>.
3
Indstil SNMPv1.
1
Tryk på <Til> i <Brug SNMPv1>.
Hvis du ikke bruger SNMPv1, skal du trykke på <Fra>.
2
Tryk på <Angiv Dedikeret gruppe>, <Indstil Community-navn 1> eller <Indstil Community-navn 2>.
Den eksklusive gruppe er en gruppe, der er klargjort til ledere, der anvender Canon-software, som f.eks. iW Management Console. For at bruge den eksklusive gruppe skal du trykke på <Angiv Dedikeret gruppe>. For at angive en generel gruppe skal du trykke på <Indstil Community-navn 1> eller <Indstil Community-navn 2>.
3
Indstil gruppen.
<Dedikeret gruppe>/<Community-navn 1>/<Community-navn 2>
For at bruge den valgte gruppe skal du trykke på <Til>. Hvis du ikke vil bruge gruppen, skal du trykke på <Fra>.
<MIB adgangstilladelse>
For hver gruppe skal du vælge MIB-adgangsrettigheder fra <Læs/Skriv> eller <Skrivebeskyttet>.
<Communitynavn>
Indtast med alfanumeriske tegn et gruppenavn, du tilhører. Hvis du vælger <Angiv Dedikeret gruppe>, kan du ikke indstille et eksklusivt gruppenavn.
4
Tryk på <OK>.
4
Indstil SNMPv3.
1
Tryk på <Til> i <Brug SNMPv3>.
Hvis du ikke bruger SNMPv3, skal du trykke på <Fra>.
2
Tryk på <Indstillinger for administrator>.
3
Angiv de nødvendige indstillinger, og tryk på <OK>.
<Brug administrator>
Hvis du bruger Administrator, skal du vælge <Til>.
<Krypteret password>
Hvis du anvender et password, der er forskelligt fra godkendelsen, skal du fravælge <Brug samme password som til godkendelse>, trykke på <Krypteret password> og indtaste passwordet.
Hvis "Administrator" er deaktiveret, kan du ikke angive <Indstillinger for administrator> (indstillingen for <Brug administrator> er fast indstillet til <Fra>).
4
Tryk på <Brugerindstillinger>  <Registrér>.
5
Indtast de nødvendige oplysninger.
<Brugernavn>
Indtast et brugernavn med alfanumeriske tegn.
Du kan ikke bruge tegnene "Administrator" som brugernavn ved registreringen. Hvis du ønsker at bruge tegnene "Administrator", skal du indstille <Brug administrator> til <Fra> under <Indstillinger for administrator>.
<MIB adgangstilladelse>
Vælg MIB-adgangsrettigheder fra <Læs/Skriv> eller <Skrivebeskyttet>.
<Sikkerhedsindstillinger>
Indstil en kombination af godkendelse og kryptering. Vælg <Godk. Ja/Krypt. Ja>, <Godk. Ja/Krypt. Nej> eller <Godk. Nej/Krypt. Nej>.
<Godkendelsesalgoritme>
Vælg MD5, SHA1 eller SHA2 efter dit miljø. For SHA2 skal du vælge fire hashlængder (224-bit, 256-bit, 384-bit eller 512-bit).
<Autentificerings password>
Indtast en adgangskode, der skal bruges til godkendelse. Når passwordet er indtastet, vises <Bekræft> for bekræftelse. Indtast passwordet igen.
<Krypteringsalgoritme>
Vælg <DES> eller <AES> i overensstemmelse med dit miljø.
<Krypteret password>
Indtast en adgangskode, der skal bruges til kryptering. Når passwordet er indtastet, vises <Bekræft> for bekræftelse. Indtast passwordet igen.
6
Tryk på <OK>  <OK>.
7
Tryk på <OK>.
5
Konfigurér indstillinger i <Hent info om printeradmin. fra vært>.
Hvis du vælger <Til>, kan du ved brug af SNMP regelmæssigt hente printeradministrationsinformationer, som f.eks. printningsprotokol, fra en computer på netværket.
6
Tryk på <Næste>.
7
Konfigurér indstillinger i <Afvis SNMP-pakker i dvalestatus>.
SNMP-data kan ikke modtages, når maskinen er i dvalestatus.
Hvis du vælger <Til>, kan du måske ikke få adgang til maskinen fra Canon-software (iW-serien) eller applikationer med brug af SNMP-protokollen.
8
Tryk på <OK>.
9
Tryk på  (Indstillinger/Registrering) <Ja>.
Ved brug af SNMPv1 og SNMPv3 i kombination anbefales det at indstille MIB-adgangsrettigheder for SNMPv1 til <Skrivebeskyttet>. Hvis du indstiller <Læs/Skriv>, er næsten alle maskinens funktioner mulige, og de stærke sikkerhedsfunktioner i SNMPv3 er ikke aktive. Adgangsrettigheder til MIB kan indstilles i enten SNMPv1 eller SNMPv3. I SNMPv3 kan du indstille dem for hver bruger.
95YS-065