Problemer med netværket

Problemer med forbindelser

Kan ikke opsætte netværket.

Kontrollér, om <Bekræft ændringer til Indst. for netværksforbindelse> er indstillet til <Til>.
<Bekræft ændringer til Indst. for netværksforbindelse>

Kan ikke registrere maskinen fra en computer.

Når du bruger Canon-software som f.eks. iW Management Console, skal du indstille <Angiv Dedikeret gruppe> til <Til> og vælge <Læs/Skriv> for <MIB adgangstilladelse>. Indstil også <Indstilling for dedikeret port> til <Til>.
Maskinen kan ikke registreres, når hjælpesoftwaren bruges til at få adgang til maskinen med et gruppenavn, som ikke er det SNMP-gruppenavn, der er indstillet i maskinen. Kontrollér SNMP-gruppenavnet.
Hvis meddelelsen "An error has occurred." vises i webbrowseren, og Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) ikke kan startes, kan der være ugyldige cachedata tilbage. Ryd webbrowserens cache.
Hvis maskinen går i dvaletilstand, kan den muligvis ikke registreres fra en computer. Annuller dvalestatus, eller skift <Energiforbrug i dvalestatus> til <Høj>.
Afbrydelse af dvaletilstand
<Energiforbrug i dvalestatus>

Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) vises ikke.

Er <Brug HTTP> og <Remote UI> indstillet til <Til>?
<Brug HTTP>
Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Hvis du har oprettet forbindelse via kablet LAN, skal du genstarte Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening), når du har kontrolleret, om IP-adressen er indstillet korrekt, og at kablet er tilsluttet korrekt.
Tilslutning til et kablet LAN
Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
95YS-0YS