Papirstop i POD Deck Lite-C 

Kontrollér placeringen af papirstoppet på skærmbilledet, og følg proceduren herunder for at fjerne papiret.
1
Tryk på låsehåndtaget , og træk "POD Deck Lite-C" væk fra hovedenheden.
2
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt i siden af "POD Deck Lite-C" og hovedenheden.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
Side af hovedenhed
Side af POD Deck Lite-C
3
Genmonter "POD Deck Lite-C" på hovedenheden.
Sørg for, at papirmagasinet er forbundet sikkert til maskinen.
Hvis der ikke længere vises en meddelelse med papirstop, når papirmagasinet er blevet forbundet, skal du fortsætte den afbrudte betjening eller fortsætte udbedringen af papirstop.
Når du genmonterer "POD Deck Lite-C" på hovedenheden, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
4
Tryk på åbn-knappen for at åbne papirmagasinet.
Papirmagasinet kan kun muligvis ikke åbnes, hvis maskinen er i dvaletilstanden. Annuller dvaletilstanden, før du åbner papirmagasinet.
5
Kontroller, om der sidder papir fast.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
Kontrollér omhyggeligt, da papiret kan sidde fastklemt et sted, der er svært at se.
6
Luk forsigtigt papirmagasinet.
Fortsæt ved at følge instruktionerne på skærmbilledet, og genoptag den afbrudte betjening, eller fortsæt udbedringen af papirstop.
95YS-035