Kaksoisnidonnan leveyden säätö

Voit säätää kaksoisnidonnan leveyttä.
Tämä tila voidaan asettaa kun Staple Finisher-AG tai Booklet Finisher-AG on asennettu. Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG
Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos <Siirto>-asetusta ei ole määritetty.
1
Paina  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito> <Säätötoiminto> <Säädä kaksoisnidonnan väliä>.
2
Säädä nidonnan leveyttä valitsemalla <-> tai <+> <OK>.
95YU-09E