Värien kirkastaminen

Jos haluat väritulosteita, joissa värit ovat kirkkaampia kuin tulostustiedoissa, määritä tarvittavat asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Tätä asetusta käytetään vain kopiointitöille ja postilokeroihin tallennettujen asiakirjojen (skannattujen tietojen) tulostustöille.
1
Paina  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito> <Säädä kuvan laatu> <Täysväritulostuksen hohdon asetukset>.
2
Valitse taso.
<Vakio> tulostaa värit samanvärisinä kuin alkuperäisessä.
<Taso 1> tulostaa värit kylläisempinä kuin alkuperäisessä. <Taso 2> tulostaa värit vielä kylläisempinä.
3
Paina <OK>.
95YU-08X