Laitteen pinnan puhdistaminen

Pidä laitteen pinta puhtaana pyyhkimällä se ajoittain.
1
Sammuta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
Laitteen virran katkaiseminen
Tarkista laitteen toimintatila ennen virran sammuttamista. Virta voidaan sammuttaa, vaikka laite suorittaa toimintoa. Virran sammuttaminen voi kuitenkin aiheuttaa toiminnon keskeytymisen tai tietojen vahingoittumisen.
2
Pyyhi laitteen pinta.
Kostuta pehmeä liina vedellä tai laimennetulla miedolla pesuaineella. Purista liina hyvin kuivaksi ja pyyhi laite.
Odota, että kosteus on kuivunut täysin ennen kuin jatkat seuraavaan vaiheeseen.
3
Kytke virtajohto pistorasiaan ja kytke virta laitteeseen.
Laitteen käynnistäminen
95YU-023