Laitteeseen asennettujen lisävarusteiden tarkistaminen

Voit tarkistaa laitteeseen asennetut lisävarusteet ja toiminnot.
1
Valitse  (Laskin-/laitetiedot) tai [Laskin-/laitetiedot] -painike (malleissa, joissa on pystykäyttöpaneeli).
<Koti>-näytössä näytetyt kohteet
Käyttöpaneeli(lisävaruste)
2
Paina <Laitetiedot/Muut>  <Laitekokoonpano>.
3
Tarkista lisävarusteet ja toiminnot.
Osa näytetyistä toiminnoista on vakiona.
4
Paina <OK>.
95YU-0SL